Romeinen 1 : 16   .... Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is de kracht                                   van God voor redding voor een ieder die gelooft ....       

Romans  1: 16      .... for I  am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to save

                                anyone who believes....

Scroll down for English translation

Welkom op onze website. 

Wij zijn Adrie en Annet Oomen.                           Nadat één van onze kinderen door een groot wonder van autisme genas, ervoeren we de roep van God in ons hart om deze getuigenis te gebruiken om het evangelie te verkondigen, en dat wilden we graag!                                                                                                 Na vele jaren met veel passie en liefde gediend te hebben in een gemeente, zijn we in 2016 een werk gestart in Oosterhout. Onder de naam Gospel Power House.                                                                                               In maart 2016 zijn we hiervoor in de Victory Church in Drachten  ingezegend.       Sindsdien geven wij wekelijks krachtig en goed te volgen genezingsonderwijs en ook geven we daarnaast onderwijs voor hen die Jezus pas hebben leren kennen.                        

                                                                            God is nog steeds dé God van wonderen! Naast genezingsonderwijs zijn wij ook begonnen met het organiseren van evenementen met goede sprekers en zeer goed onderwijs.                                                 Wij geloven dat Nederland klaar is om God te leren kennen zoals Hij gekend wil worden.   Als de God die jou lief heeft, die geneest, hersteld, weer heel maakt, die een goede toekomst voor jou heeft, die voorziet en voor jou wil zorgen.

Wij zijn bevriend met:

www.victorychurch.nl

www.kcm.org


Welcome to our website!

We are Adrie and Annet Oomen.

After one of our kids got healed of autism by a great miracle of God, we sensed a call from God in our hearts to use this testimony to spread the gospel. And we were more than willing to do this.

After serving for many years with much passion and love in a local church, we started our own ministry in March 2016.

It is called Gospel Power House

In March 2016, Pastor Oebele and Hella Malawer from the Victory Church in Drachten ordained us for the work we started. We started weekly healing teaching in our home, we also give biblestudy for those who just accepted Jesus as their Lord.

God is still the God of miracles, signs and wonders! Besides healingteaching and other studies we have also started to organize events. We are blessed to be able to invite good speakers who all teach , preach and share the word of God in an excellent way, honoring God and His word.

We believe Holland is ready to meet God in a way He wants to be met. A loving Father, Who heals, restores, makes whole again. Who has good plans , a good future and wants to be our Provider in every area.

We are friends and partners with: 

www.victorychurch.nl

www.kcm.org