Welkom op de webpagina van Gospel Power House 

 


Wat leuk dat je onze pagina bezoekt, we stellen ons graag aan je voor.

Wij zijn Adrie en Annet Oomen. Inmiddels meer dan 30 jaar getrouwd en we hebben 3 kinderen.       Zo'n 22 jaar geleden zijn we begonnen om God serieus te gaan volgen.  In de vele jaren die volgden hebben we Hem leren kennen als dé God die te vertrouwen is , ons intens liefheeft en ons nooit zal verlaten. Zijn liefde is niet te vergelijken met iets op deze aarde, zo groot dat het met ons menselijk verstand niet te bevatten is  Maar wel met ons hart! Omdat Hij ons hart vulde met Zijn nooit falende liefde. Vanaf dat moment veranderde er iets voor eeuwig in ons leven. Zijn liefde is groot genoeg om elk juk te breken, om jou  van die dingen vrij te maken waar jij zo mee worstelt of graag vrij van wilt komen  

Nadat we meer dan 20 jaar gediend hebben in de kerk op elk te bedenken gebied,  waar we hebben geleerd wat geloof is, en Gods Koninkrijk altijd met veel passie en liefde  hebben gebouwd,  weten we dat het nu tijd is om te doen waarvoor God ons heeft geroepen.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Adrie heeft echt een evangelisten hart. Hij is zeer bewogen over mensen die Gods woord of evangelie (het goede nieuws) nog niet kennen.    Zijn liefde voor Gods plan voor deze aarde (Johannes 3 vers 16 en 17) wil hij graag uitvoeren d.m.v. evangelisatie diensten, als spreker, bidden voor de zieken dat ze zullen genezen, persoonlijke gesprekken en om Gods liefde  op een manier te tonen dat het hun harten zal veranderen.                                                                                                                                                                                                            

Annet haar roeping ligt voornamelijk op gebied van genezing en herstel. Zij geeft al vele jaren studies, bezoekt en bidt ook regelmatig voor de zieken .Als gastspreker spreekt/predikt  ze ook.                                                                                                                                                                  Eén van de bedieningen waar wij vandaag de dag nog steeds contact mee hebben is Kenneth Copeland Ministries. Gloria Copeland haar genezingsonderwijs wordt door Annet nog veel en vaak gebruikt in haar bijbelstudies. Gloria heeft wereldwijd een zeer groot werk neergezet op gebied van bijbels genezingsonderwijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            In 2016 zijn we als leiders van Gospel Powerhouse Ingezegend, in de Victory Church te Drachten,  door pastor Oebele en Hella Malawer. Sindsdien hebben we wekelijks studies gegeven. Hierdoor zijn we in de gelegenheid  om mensen te introduceren aan Jezus Christus, onze redder. En het goede nieuws is, dat Jezus nog steeds geneest!! Het afgelopen half jaar hebben we God gezocht wat onze volgende stap is.


2018                                                                                                                                                                                                                                            Onze volgende stap is het starten van een huiskerk.                                                                                                                                                              Wat is een huiskerk? Precies wat het woord zegt, een kerk starten in een huiskamer.                                                                                                      We gaan stap voor stap - voorlopig op elke eerste zondag van de maand een huissamenkomst houden.                                                                    Startend op 1 juli                                                                                                                                                                                                                         Hier zal het woord van God op elk gebied gepredikt worden door Adrie en Annet en evt gastsprekers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kellie Copeland, dochter van Kenneth en Gloria Copeland - KCM ministry,  is onze raadgever en adviseur.  Ook pastor Oebele en Hella hebben een adviserende rol waar we altijd een beroep op kunnen doen. We voelen ons zeer gezegend dat wij ondersteund wordt vanuit deze bedieningen. Zij zijn onze back up daar waar dat nodig zou zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Behalve de maandelijkse zondags samenkomsten zullen we de woensdagavonden aanhouden als  bijbelstudieavonden. Op deze avonden zal de rode draad zijn; genezing, geloof en herstel op gebied van geest, ziel en lichaam.   

Deze webpagina zal de komende maanden steeds meer uitgebreid worden  met onderwijs, foto's  en getuigenissen op schrift en video.                                                                                                                                                                                                                                                              

wij zijn partner en bevriend met :

KCM                                                                                                                                                                                                                                            Victory Church Drachten 

                                                                                                                                                                                                                                                      Zie voor de agenda hieronder.   

AGENDA

Woensdagavond bijbelstudies              Aanvang 19.30 - 21.00 uur                        Inloop vanaf 19.15

18 april

25 april

2 mei

Ivm conferentie in Nijkerk GEEN STUDIE in de week van 9 mei

16 mei

23 mei

30 mei

Ivm vakantie zullen er in de maand juni geen bijbelstudies zijn

Zondagochtend huiskerk samenkomst            1 juli

5 augustus

2 september

7 oktober

4 november

2 december

Aanvang 10.30 -12.00                                Inloop vanaf 10.15                                    Adres: Ferdinand Bolstraat 9 in Oosterhout    Na afloop koffie/thee/ranja                                Er is geen kinderoppas , maar kinderen zijn natuurlijk van harte welkom!                              Indien je kinderen meeneemt dan aub een speelgoedje/Ipad o.i.d. meenemen wat geen lawaai maakt. 


Voor vragen of informatie kun je linksboven op contact klikken. We zullen je vraag uiteraard z.s.m. beantwoorden.

We zijn ook telefonisch te bereiken op:

06 22 44 22 93 - Annet Oomen

EEN GROOT WONDER

Doordat we indertijd zelf genezings onderwijs zijn gaan volgen is er een groot wonder gebeurt in ons gezin.    Onze oudste zoon is volledig genezen van autisme.                            Zie hieronder de getuigenis.                          Mede hierdoor geeft Annet sindsdien  o.a. genezingsonderwijs en heeft God Zijn woord bevestigd met vele wonderen. Hierdoor zijn er vele getuigenissen die we graag met jullie delen.                                                                Deze getuigenissen sterken ook het onderwijs aan wat we geven. God is een goede God!  Het genezingsonderwijs wordt altijd samen gevoegd met hoe je je geloof sterk maakt om genezing te ontvangen.

klik op onderstaande link voor de getuigenis 


https://youtu.be/ytogTEYZ6zo

 

 

Als je het op je hart hebt om ons te steunen in het werk waarvoor we geroepen zijn dan kan dat. Wij geloven dat gebed echt werkt, dus als je je geroepen voelt om voor ons te bidden, alvast veel dank hiervoor. We kennen het grote belang van gebed en vooral de kracht van gebed. 

Als je ons financieel wilt ondersteunen kan dat ook. Elk gift zal worden gebruikt voor Gospel Power house. Dat is vanaf de koffie, tot stoelen, gastsprekers, reizen naar conferenties of elk ander praktische ondersteuning nodig voor dit werk.

Het zal ook gebruikt worden om deze web pagina uit te breiden met genezingsonderwijs op video, cd's of dvd's. 


Je kan je gift overmaken op:

A. Oomen                                                      Gospel Power House                                            NL 26 ABNA 0807 0915 02                                  Omschrijving gift , of voor welke bestemming je je gift hebt overgemaakt.


 

 
WAT GELOVEN WE

Wij geloven in God, Vader, Zoon en Heilige Geest

Wij geloven dat de bijbel het door God geïnspireerde woord  is voor ons

Wij geloven dat Jezus geboren is uit de maagd Maria, gekruisigd is, stierf,  en na 3 dagen weer opgestaan is

Wij geloven dat zoals in Romeinen 10: 9 staat dat wanneer jij met de mond belijdt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat God Hem uit de dood  heeft opgewekt je wordt gered.

Dat bekering en waterdoop de volgende stap is nadat je Jezus als Heer en Redder hebt aangenomen

Dat wanneer je gered bent, je eeuwig leven in de hemel hebt.  

Dat Jezus de prijs voor zonde en ziekte betaald heeft met Zijn kostbare bloed.              1 Petrus 2: 24 Hij heeft onze zonden in Zijn lichaam gedragen op het kruishout, zodat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven, door Zijn striemen ben jij genezen.

Wij geloven in Goddelijke genezing door geloof, dat is een deel van hetgeen waarvan Jezus ons bevrijd heeft.

Wij geloven dat God jou op elk gebied wil zegenen, in je gezondheid, je huwelijk, in relaties, gezin, financiën, werk etc etc

Wij geloven in de waterdoop door onderdompeling, we geloven in de doop van de Heilige Geest, we geloven dat spreken in tongen een uiting is van de gaven van de  Geest en het voor iedere gelovige is.

We geloven dat Jezus aan de rechter hand van God is, zittend op de troon.

We geloven ook dat het Gods wil is om mensen te trainen, zodat ze discipelen kunnen worden zoals staat in Mattheus 28:18 Waarin Jezus zegt:                                            Alle autoriteit is aan Mij gegeven zowel in de hemel als op de aarde.                                        19 Ga daarom heen en maak discipelen van alle natiën, doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest                            20 hen te onderwijzen en te leren alle dingen die Ik gedaan heb en je geboden heb, en zie , Ik ben met je altijd, tot de voleinding van de wereld

Zijn Koninkrijk bouwend, een kerk met als sterk fundament Jezus Christus.